1st International Teacher Education and Accreditation Congress, 19-21 May 2017, Istanbul/Turkey

Genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeniyönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmak; bunun yanında, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyesinin yükselmesine Kongrenin genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ...
Read more